Παράνομη η λειτουργία του Συνεδριακού Κέντρου Δ.Βόλου

Δεν έχει δοθεί καμία άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Τουρισμού

Χωρίς την απαιτούμενη άδεια και το ειδικό σήμα του ΕΟΤ φαίνεται πως ξεκίνησε τη λειτουργία του το Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Βόλου που «όμοιό του δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα» σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο.

Όπως αναφέρουν πηγές από το Υπουργείο Τουρισμού καμία άδεια λειτουργίας δεν έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) που είναι αρμόδια για Συνεδριακά Κέντρα της χώρας, ούτε εκκρεμεί κάποιο σχετικό αίτημα από πλευράς Δήμου Βόλου για την έκδοσή της. Όλα αυτά την ώρα που το υποτιθέμενο συνεδριακό κέντρο φιλοξένησε ήδη το πρώτο του συνέδριο με τη συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες από τον εργολάβο!

Με βάση το Ν.4276/14 τα συνεδριακά κέντρα χαρακτηρίζονται ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 208 και 298/Β/1991), ωστόσο στην περίπτωση του συνεδριακού κέντρου που κατασκευάζει ο Δήμος Βόλου στο υφιστάμενο κτίριο του πρώην εκθεσιακού η τήρηση της νομοθεσίας αποτελεί ζήτημα προς διερεύνηση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία(Υ.Α. Τ/4486/3.12.1999), για τη νόμιμη λειτουργία και την εξασφάλιση του απαιτούμενου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του Συνεδριακού Κέντρου θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων και συγκεκριμένα για το μέγεθος του συνεδριακού κέντρου Βόλου, προβλέπεται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) εγκεκριμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες η Αποκεντρωμένη δεν έχει εκδώσει κάποια τέτοια απόφαση μέχρι σήμερα. Από την πλευρά του ο ΕΟΤ κατά το στάδιο έγκρισης της ΑΕΠΟ γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα ίδρυσης του συνεδριακού κέντρου. Σε μεταγενέστερο στάδιο μάλιστα προβλέπεται και η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης, χωρίς να διευκρινίζεται αν αφορά υφιστάμενα κτίρια.

Χωρίς βασικά κτιριοδομικά στοιχεία

Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι το «συνεδριακό» κέντρο του Δήμου Βόλου δεν περιλαμβάνει βασικά στοιχεία που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
Συγκεκριμένα οι κτιριοδομικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ 23908 (ΦΕΚ 208/Β/1991) αναφέρουν ότι πρέπει να υπάρχουν χώροι υποδοχής, γραφεία ασφάλειας, θάλαμοι προβολών, μεταφραστικοί θάλαμοι, καμαρίνια, αίθουσα δημοσιογράφων και πολλοί άλλοι ειδικοί χώροι με συγκεκριμένο εμβαδό οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν στην τεχνική περιγραφή του έργου που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Εκτός αν τελικά το κτίριο δεν θεωρείται συνεδριακό κέντρο, αλλά κάτι άλλο…

Ούτε κυκλοφοριακή μελέτη

Πέρα από τα παραπάνω, οι αρμόδιοι δεν φαίνεται να μερίμνησαν και για τον κυκλοφοριακό φόρτο που θα προκύψει από την λειτουργία του Σ.Ε., δεδομένου ότι η συγκέντρωση 2.700 και πλέον ατόμων, χωρίς να συνυπολογίζονται οι υπάλληλοι και άλλο βοηθητικό προς τη λειτουργία προσωπικό θα προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο πράγμα που καθιστά απαραίτητη την πραγματοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης. Εκτός αυτού σύμφωνα με τη νομοθεσία απαιτούνται χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων για το ¼ των συνέδρων που στην προκειμένη περίπτωση είναι 2721, δηλαδή 675 θέσεις.

Ζήτημα και με τις χρήσεις γης

Εν τω μεταξύ πέραν των ερωτημάτων που αφορούν στη νόμιμη λειτουργία του με βάση τα οριζόμενα στη νομοθεσία για τα συνεδριακά κέντρα, υπάρχουν αντίστοιχα ερωτήματα και για την χωροθέτησή του στο πρώην εκθεσιακό κέντρο. Όπως αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου» (Αριθ. 3018/167095) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας στο Πεδίο Άρεως προβλέπεται η δημιουργία «Θεματικού Μυθολογικού Πάρκου της Αργούς» όπου θα κατασκευαστεί μεταξύ άλλων και το Μουσείο της Αργούς, σύμφωνα με την πρόταση που έχει κερδίσει τον σχετικό διαγωνισμό που διενήργησε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Αντιστοίχως στο ΓΠΣ αναφέρεται ότι χρήσεις για υλοποίηση συνεδριακών κέντρων επιτρέπονται στις Νέες Παγασές, στην Αγριά και στα Μελισσάτικα όπου ήδη λειτουργεί ο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος, χωρίς να αναφέρεται ρητά η συγκεκριμένη χρήση για το Πεδίο Άρεως.