«Επιλογή Ευθύνης»: Να διερευνηθεί αν υπάρχει μεθόδευση για την ανάθεση της μελέτης αποχέτευσης

Αλλά και αναβάθμισης του Βιολογικού στη δεύτερη σε σειρά κατάταξης σύμπραξη

Να ζητηθεί από το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου η διερεύνηση του αν υπάρχει μεθόδευση, ώστε η μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου και αναβάθμισης του Βιολογικού να ανατεθεί τελικά όχι στην πρώτη σε σειρά κατάταξης σύμπραξη αλλά στη δεύτερη, με τίμημα δυόμιση φορές μεγαλύτερο, επισημαίνουν με επιστολή τους προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Επιλογή Ευθύνης-Πάμε Μπροστά», Πάνος Σκοτινιώτης, Απόστολος Παπατόλιας, Σπύρος Μαβίδης και Νίκος Στόϊκος, σημειώνοντας ότι ορθά το Δ.Σ. ανέβαλε τη λήψη απόφασης και δεν προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης. Με την επιστολή τους επισημαίνουν ότι στη δεύτερη σε σειρά κατάταξης σύμπραξη συμμετέχει και η εταιρεία που υπήρξε τεχνικός σύμβουλος της ΔΕΥΑΜΒ στο περιβόητο έργο της ΕΡΓΗΛ, για το οποίο υπάρχει σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα με βάση μηνυτήρια αναφορά της προηγούμενης Διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ που αφορά και τον τεχνικό σύμβουλο.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Με τη με αριθμό 261/22.7.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ανατέθηκε, σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, στη σύμπραξη των εταιρειών, «SIGMA Μελετών Α.Ε. / ΕΠΕΜ Α.Ε. / ΑΛΚΩΝ Μελετητική Ε.Π.Ε. / HYDROMENT Σύμβουλοι Μηχανικοί / ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», η «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου – Επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», με ποσό, σύμφωνα την οικονομική της προσφορά, ύψους 262.697,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Από το ρεπορτάζ στον τοπικό τύπο που αφορούσε την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης (4.11.2014), πληροφορηθήκαμε ότι, παραδόξως, η ανωτέρω σύμπραξη μελετητικών εταιρειών δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του διαγωνισμού της μελέτης δικαιολογητικά και έγγραφα.

Κατόπιν αυτού, η υπηρεσία απευθύνθηκε στην επόμενη κατά σειρά κατάταξης σύμπραξη εταιρειών, «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. / INTEGER Α.Τ.Ε.Μ. / ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ζητώντας την παράταση ισχύος της προσφοράς της μέχρι 11.4.2015, την οποία η ανωτέρω σύμπραξη αποδέχθηκε.

Στη συνέχεια, η υπηρεσία ζήτησε από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ να ανακαλέσει την πιο πάνω με αριθμό 261/2014 απόφασή του και να εγκρίνει την ανάθεση της μελέτης στην επόμενη κατά σειρά κατάταξης σύμπραξη εταιρειών, δηλαδή στην «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. / INTEGER Α.Τ.Ε.Μ. / ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», με ποσό, σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά, ύψους 660.456,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη και το γεγονός ότι η εταιρεία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» υπήρξε ο τεχνικός σύμβουλος της ΔΕΥΑΜΒ στο περιβόητο έργο που εκτέλεσε η ΕΡΓΗΛ και ότι από την προηγούμενη Διοίκηση της Επιχείρησης έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες κάθε εμπλεκομένου στην υπόθεση προσώπου, είτε της αναδόχου εταιρείας, είτε του τεχνικού συμβούλου του έργου, είτε των αρμοδίων οργάνων της ΔΕΥΑΜΒ, ορθά ανέβαλε τη λήψη απόφασης και δεν προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η εξέλιξη αυτή, σε σχέση με την ανάθεση της εν λόγω μελέτης, εγείρει σοβαρά ερωτηματικά και δύσκολα μπορούμε να αποδεχθούμε ότι είναι αθώα. Για το λόγο αυτό, πέραν των χειρισμών που θα κάνει η Διοίκηση της Επιχείρησης προκειμένου να μη χαθεί η χρηματοδότηση μιας μελέτης μείζονος σημασίας, πιστεύουμε πως θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αναφορά τόσο προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το οποίο είναι αρμόδιο για την προστασία της νομιμότητας και τον έλεγχο των δηµοσίων έργων σε όλες τις φάσεις, δηλαδή από τον σχεδιασµό, τη µελέτη, τη δηµοπράτηση, την κατάρτιση των συµβάσεων, τη διαχείριση των συµβάσεων, µέχρι και την οριστική παραλαβή τους, όσο και προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου. Με την αναφορά αυτή, να ζητείται να διερευνηθεί αν υπήρξαν αθέμιτες παρεμβάσεις, από οποιαδήποτε πλευρά, ώστε να μην καταθέσει η πρώτη κατά σειρά κατάταξης σύμπραξη τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ή αν υπήρξε οποιουδήποτε είδους συνεννόηση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κατά σειρά κατάταξης σύμπραξης.

Να σημειωθεί ότι τυχόν ανάθεση της μελέτης στη δεύτερη κατά σειρά κατάταξης σύμπραξη πλήττει και το δημόσιο συμφέρον, αφού η οικονομική της προσφορά είναι δυόμιση φορές μεγαλύτερη από την οικονομική προσφορά της πρώτης σε κατάταξη σύμπραξης (660.456,00 ευρώ έναντι 262.697,00 ευρώ). Το γεγονός ότι η μελέτη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ), ουδόλως, προφανώς, αλλάζει αυτή την πραγματικότητα».