Ο Δήμος Βόλου παρανομεί εις βάρος της εφημερίδας «Μαγνησία» απεφάνθη η Ελληνική Δικαιοσύνη

Με την υπ’ αριθμόν 935/2015 απόφασή του το Πρωτοδικείο Βόλου δικαιώνει του ισχυρισμούς περί άνισης μεταχείρισης.

Με τον πλέον επίσημο τρόπο επιβεβαιώνεται η παρανομία της Δημοτικής Αρχής Βόλου εις βάρος της εφημερίδας «Μαγνησία», με απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Τοιουτοτρόπως, εμμέσως επιβεβαιώνεται και ο οικονομικός εκβιασμός που ασκεί ο Αχιλλέας Μπέος μέσω του Δήμου Βόλου κατά της εφημερίδας «Μαγνησία», από την ανάληψη των καθηκόντων του το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, οπότε και παρανόμως απέκλεισε την εφημερίδα από τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις στις τοπικές εφημερίδες, με σκοπό να την «στραγγαλίσει» οικονομικά και να την οδηγήσει σε λουκέτο.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν 935/2015 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου έκανε δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του εκδότη της εφημερίδας Αρχιμήδη Καρεκλίδη κατά του Δήμου Βόλου και του ΔΕΟΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, υποχρεώνοντάς τους προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της κύριας αγωγής όπου θα κριθεί οριστικώς το ζήτημα, να κατανείμουν τις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων, δημοπρασιών και προκηρύξεων διαγωνισμών με κριτήριο την ίση κατανομή αυτών στις ημερήσιες εφημερίδες, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μεταξύ αυτών και στη «Μαγνησία».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε τους ισχυρισμούς των δικηγόρων των καθ’ ων περί αναρμοδιότητας του δικαστηρίου, κρίνοντάς την υπόθεση ως μια ιδιωτικής φύσεως διαφορά για την οποία αρμόδια είναι τα αστικά δικαστήρια. Απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό περί ελλείψεως του κατεπείγοντος. Οι ισχυρισμοί του δικηγόρου του εκδότη Αρχιμήδη Καρεκλίδη, κ. Χρήστου Γούσιου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ήταν πλήρως τεκμηριωμένοι και απέδειξαν την άνιση κατανομή των δημοσιεύσεων εις βάρος της «Μαγνησίας» και την διοχέτευσή τους, μέσω των καθ’ ων, στις υπόλοιπες εφημερίδες της περιοχής, πλην αυτής.

Σημειωτέον ότι η παράνομη αυτή συμπεριφορά της άνισης κατανομής ξεκίνησε αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Δημοτική αρχή και δεν έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα, παρά τις έντονες προφορικές και έγγραφες διαμαρτίες στις οποίες έχει προβεί η «Μαγνησία» προς το Δήμο Βόλου και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα, αλλά και προς κάθε αρμόδιο φορέα. Εξαιτίας της συνεχιζόμενης αυτής παραβατικής συμπεριφοράς, ο εκδότης της εφημερίδας προσέφυγε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και δικαιώθηκε.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε την τυπική ευθύνη των καθ’ ου φυσικών προσώπων, ήτοι των επικεφαλής του Δήμου Βόλου και των λοιπών νομικών προσώπων, θεωρώντας ότι «δεν υπέχουν, κατ’ άρθρο 232 του ν.3852/2010, ατομική ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους». Ουσιαστικά το δικαστήριο έκρινε ότι τα καθ’ ου φυσικά πρόσωπα δεν ευθύνονται ατομικά για να αποζημιώσουν την εφημερίδα «Μαγνησία», παρά το γεγονός ότι με τη συμπεριφορά τους δεν εφάρμοσαν τις διατάξεις του νόμου περί δημοσιεύσεων και ζημίωσαν την εφημερίδα, καθότι, σύμφωνα με το νόμο Καλλικράτη (Ν. 3852/2010), οι επικεφαλής των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου οφείλουν να αποζημιώσουν το αντίστοιχο νομικό πρόσωπο, του οποίου προΐστανται, για κάθε ζημία που προξενούν και όχι τον εκάστοτε τρίτο, συναλλασσόμενο με αυτά ζημιωθέντα. Βέβαια στην ουσία τα καθ’ ου φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ο Αχιλλέας Μπέος, ο Γιώργος Βλιώρας και η Αναστασία Μορφογιάννη είναι αυτοί που κατ’ εντολήν του πρώτου, απέκλεισαν τη «Μαγνησία» από τις δημοσιεύσεις.

Το δικαστήριο επίσης απεφάνθη ότι οι επιχειρήσεις ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και ΔΕΥΑΜΒ «δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.3548/2007», καθότι ως επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. δεν θεωρούνται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου Τομέα. Οι παραπάνω ισχυρισμοί βέβαια θα επαναδιατυπωθούν στην κύρια αγωγή που θα ασκηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και με την οποία η εφημερίδα «Μαγνησία» θα διεκδικήσει αποζημίωση για την παραβατική συμπεριφορά του Δήμου Βόλου και των λοιπών νομικών προσώπων, καθώς υπάρχουν ερμηνείες στη σχετική νομολογία που ορίζουν διαφορετικά.

Στο μεταξύ για τις 10 Οκτωβρίου 2016 και ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ορίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενους τον, τελών σε αργία, Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο, τον πρόεδρο του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Γιώργο Βλιώρα και την πρόεδρο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Αναστασία Μορφογιάννη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, μετά από μήνυση που υπέβαλλε εναντίον τους ο εκδότης της «Μαγνησίας» Αρχιμήδης Καρεκλίδης. Η υπόθεση αφορά ομοίως το θέμα της άνισης κατανομής των δημοσιεύσεων και θα διερευνηθεί αν προκύπτουν και ποινικές ευθύνες κατά των κατηγορουμένων.