Ανάδοχος για τη μετατροπή Καραμπατζάκη και Ζάχου σε ήπιας κυκλοφορίας

Πάνω από 950.000 € το κόστος με την έκπτωση

Από τον Δήμο Βόλου ανακοινώθηκε ότι συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή και ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής, που διενήργησε το δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και αξιολόγησε τις προσφορές για την ανάδειξη ανάδοχου του έργου «διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως ήπιας κυκλοφορίας».

«Ανάδοχος του έργου προϋπολογισμού 1.815.500 € (με ΦΠΑ) αναδείχτηκε η εταιρία ΣΠ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ, με έκπτωση 47,04% και συμβατικό ποσό 775.446,59 €, με τη δαπάνη του έργου να διαμορφώνεται στο ποσό των 961.553,77 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.