Χωρίς επιβάρυνση η ατμόσφαιρα στον Βόλο

Χωρίς επιβάρυνση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 10 Αυγούστου  μέσο όρο τιμών  24 μg/m3, στις 11 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  30 μg/m3 και στις 12 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 35 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 10 Αυγούστου  μέσο όρο τιμών 11 μg/m3, στις 11 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 12 μg/m3 και στις 12 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  14 μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).