Είκοσι προσλήψεις συμβασιούχων ενέκρινε η Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ

Είκοσι προσλήψεις ενέκρινε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ που συνεδρίασε σήμερα δια περιφοράς, που θα τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, στις υπηρεσίες Ύδρευσης, Μελετών και σε τμήματα όπως το Οικονομικό, Σχεδιασμού και Πληροφορικής.

Οι 20 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου είναι ειδικοτήτων ηλεκτρολόγοι, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, πολιτικών μηχανικών, χημικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, πρακτικών μηχανικών, διοικητικών και μηχανικών πληροφορικής.
Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ., τοποθετούνται ακόμη 16 νεοπροσληφθέντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υπηρεσιακές μονάδες, όπως το τμήμα διασφάλισης ποιότητας νερών, το τμήμα καταναλωτών και το τμήμα ύδρευσης.

Επίσης, η Διοίκηση τη ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διενέργειας διαγωνισμού για την «Παρακολούθηση Θαλάσσιου και Αέριου Περιβάλλοντος στον Ευρύτερο χώρο Διάθεσης της Εκροής των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.780 €, χωρίς ΦΠΑ και τη χρηματοδότηση μη επιλέξιμης δαπάνης για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την μείωση του ενεργειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού».