Εξασφάλιση πόσιμου νερού στο Σέσκλο μέσω απονιτροποίησης

Σε λειτουργία τέθηκε μονάδα μέσω της οποίας τo νερό υφιστάμενης γεώτρησης διέρχεται από το σύστημα απονιτροποίησης και αποδίδονται στο υδραγωγείο του Σέσκλου 30 κυβικά νερό την ώρα με απουσία νιτρικών, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ κ. Γιώργος Τόρης και ο Δήμαρχος Βόλου Αχ. Μπέος το τοπικό συμβούλιο της περιοχής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο οικισμός του Σέσκλου, υδροδοτούνταν με νερό τεσσάρων γεωτρήσεων. Ωστόσο από το 2010, οι γεωτρήσεις αυτές εμφάνισαν ποσοτική μείωση και ποιοτική επιβάρυνση, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο νερό να επαρκεί οριακά. Παρά το γεγονός της ανόρυξης γεωτρήσεων (τρεις τον αριθμό την δεκαετία που πέρασε), λύση δεν επετεύχθη καθώς είτε δεν βρέθηκε νερό, είτε το νερό που βρέθηκε ήταν ακατάλληλο για κατανάλωση.
Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση και αφού τον Σεπτέμβριο του 2019 η υδροδότηση του οικισμού εξασφαλίστηκε με μεταφορά πόσιμου νερού με ειδικά για αυτό τον σκοπό βυτία, η ΔΕΥΑΜΒ επέλεξε σαν την προσφορότερη λύση για την απρόσκοπτη διανομή στο Σέσκλο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, την εφαρμογή μιας καινοτόμας μεθόδου, αυτής της απονιτροποίησης.
Αξιοποιήθηκε για αυτό τον σκοπό υφιστάμενη γεώτρηση και αγωγοί μεταφοράς, το νερό της οποίας είχε νιτρικά στο όριο των 50 mg/l.