Οι μετρήσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο

Από τον Σταθμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Χωρίς ατμοσφαιρική επιβάρυνση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 15 Οκτωβρίου μέσο όρο τιμών 19 μg/m3, στις 16 Οκτωβρίου μέσο όρο τιμών 24 μg/m3, στις 17 Οκτωβρίου μέσο όρο τιμών 26 μg/m3 και στις 18 Οκτωβρίου μέσο όρο τιμών 15 μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 15 Οκτωβρίου μέσο όρο τιμών 6 μg/m3, στις 16 Οκτωβρίου μέσο όρο τιμών 8 μg/m3, στις 17 Οκτωβρίου μέσο όρο τιμών 11 μg/m3 και στις 18 Οκτωβρίου μέσο όρο τιμών 6 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr