Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας: Κατά παράβαση η απόφαση ΣΥΔΙΣΑ για τα απορρίματα της Τρίπολης

Επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

Κατά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ελήφθη η µε αριθµό 1/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ µε θέµα “Αίτηµα της «Συστήματα Αντιρύπανσης – ANSY Α.Ε.» για τη µεταφορά και απόρριψη αποστειρωµένων Ε.Α.Α.Μ., στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου”, σύμφωνα με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακών ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, η οποία απάντησε σε σχετική επιστολή του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Βόλου» Μιχάλη Μιτζικού.

Μάλιστα αναφέρεται ότι η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καθώς και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει από τον ΣΥ.∆Ι.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας, απάντηση, στο µε αρ. πρωτ. 4991/3105-2016 έγγραφό της, στην οποία να διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίος το ∆.Σ. του Συνδέσµου έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση περί αποδοχής προς διάθεση από τον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου αποστειρωμένων ιατρικών αποβλήτων που προέρχονται από ιδιωτική επιχείρηση ευρισκόμενη στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, καθώς και στοιχεία περί της νομιμότητας αυτής της απόφασης.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.