Πανεπιστήμιο: Υβριδική μάθηση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ψηφιακές υπηρεσίας από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΠΘ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης σχεδιάζει ψηφιακές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη διαδικασία μάθησης σε υβριδική μορφή, τόσο μέσα στην τάξη όσο και από απόσταση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ψηφιακή υπηρεσία που αναπτύσσεται στοχεύει στην υποστήριξη της ευέλικτης μεταφοράς της μάθησης από την τάξη σε απόσταση και το αντίθετο, ή και τον υβριδικό συνδυασμό των δύο μεθόδων, με όσο το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στους συμμετέχοντες. Επιτρέπει στους φοιτητές να αναγνωρίζουν τα μέλη της ομάδας τους σε ψηφιακό περιβάλλον μέσω avatar, να ανταλλάσσουν απόψεις με τη μορφή δημοσιεύσεων σε κοινό ψηφιακό χώρο εργασίας, να αναθεωρούν, να επεξεργάζονται και να συνδυάζουν ιδέες για το σχεδιασμό λύσεων και την αποτελεσματική διαχείριση και ιεράρχηση εργασιών με οπτικό και ελκυστικό τρόπο.
Στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου συμμετέχουν, εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Πορτογαλία, Εσθονία, Φινλανδία, Ρουμανία, και Ισπανία. Επιστημονικά υπεύθυνοι του έργου είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ Χαρίκλεια Τσαλαπάτα και ο Ομότιμος Καθηγητής Ηλίας Χούστης. Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν οι Olivier Heidmann, Σωτήρης Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Κατσιμεντές, Χριστίνα Τάκα, και Νάντια Βλαχούτσου.