Πάνω από 300 προσλήψεις ανέργων στο Δήμο Βόλου

Στο πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων με έγκριση του υπουργείου Εργασίας

Τριακόσια τριάντα έξι άτομα πρόκειται να προσληφθούν με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας στο Δήμο Βόλου, μετά την έγκριση που δόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Δήμου, απόλυτη προτεραιότητα από το Δήμο Βόλου θα δοθεί στην κάλυψη των κενών στη Δημοτική Αστυνομία, στις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου και στο τμήμα Συντήρησης

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους και στοχεύει:
• Στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας
• Στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών κοινοτήτων των ανέργων
• Στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε υλοποίηση έργων με μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητας της ζωής των πολιτών.

Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα έργα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν:
• Στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες
• Στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών
• Στην αναβάθμιση λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
• Στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος