«Πράσινη Γεωργία: Οδεύοντας Σε Ένα Βιώσιμο Μέλλον»: Διαδικτυακό σεμινάριο από την iGEM Thessaly

Η ομάδα iGEM Thessaly του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει την Παρασκευή 5 Ιουλίου στις 11:00  Webinar με θέμα “Πράσινη γεωργία: οδεύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον”!

Αυτή η εκδήλωση είναι μια μοναδική ευκαιρία για την επικοινωνία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας, συζητώντας καινοτόμες προσεγγίσεις και μοιράζοντας πολύτιμες γνώσεις για το περιβάλλον.

Σε αυτή τη φόρμα μπορείτε να δηλώστε συμμετοχή https://forms.gle/7oNQw7acLfwCqTWX8 για να εξασφαλίσετε τη θέση σας!

Watch online https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ3MTU5YzAtZGEzMC00YTVmLWI2Y2ItZjRjYWI5NWVlNzU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22b517f3e4-4f49-4769-a277-ac4a17d82905%22%7d

Στο τέλος θα δοθούν και πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.