Πρόσληψη διμηνιτών για την υπηρεσία Πρασίνου θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο

Απόφαση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου, θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, που συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα.

Το σώμα θα λάβει απόφαση για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2020 και περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Βόλου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.

Ακόμη, θα αποφασίσει για τη συμμετοχή των ελαιοκομικών περιοχών του Δήμου Βόλου στο πρόγραμμα δακοκτονίας των ετών 2020-2021 που θα εκτελέσει η Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα εγκρίνει τις μελέτες και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου – Ν. Ιωνίας έτους 2020», προϋπολογισμού 500.000 €, «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2020», προϋπολογισμού 50.000 €, «Συντήρηση πεζογεφυρών», 50.000 €, «Έργα πυροπροστασίας έτους 2020», προϋπολογισμού 180.000 €, «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας έτους 2020», 100.000 €, «Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2020», 200.000 € και «Συντήρηση πλακοστρώσεων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020», προϋπολογισμού 300.000 €.

Η Οικονομική Επιτροπή
Θα προηγηθεί στις 13.30 την Τετάρτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει απόφαση για την απευθείας ανάθεση λόγω επείγουσας ανάγκης για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού.
Στην επιτροπή θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσίας «Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία Σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου – Αγριάς» προϋπολογισμού 250.000 € με ΦΠΑ και θα αποφασιστεί η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για το «Βοτάνισμα εντός πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου – Νέας Ιωνίας & καθαρισμός περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου Δήμου Βόλου».
Ακόμη θα εγκριθούν οι μελέτες για την προμήθεια αυτόματων ηλεκτροκίνητων βυθιζόμενων μπαρών πεζοδρομίου προϋπολογισμού 37.448 € με Φ.Π.Α. 24%, ανακατασκευή διαδρόμου παιδικής χαράς Αγίου Κων/νου, εργασίες πολυουρεθανικού υλικού στο πάρκο Αγίων Αναργύρων και προμήθεια – τοποθέτηση υλικών αντικεραυνικής προστασίας για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».