Πρωτοδικείο Βόλου: Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι η δικαστική αρωγή πολιτών με χαμηλό εισόδημα

Άλλαξε ο νόμος τον Μάιο και ισχύουν άλλα εισοδηματικά κριτήρια

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινήθηκαν το φετινό δικαστικό έτος οι περιπτώσεις δικαστικής αρωγής, για πολίτες χαμηλού εισοδήματος, για την οποία ο νόμος άλλαξε τον Μάιο του 2020.
Σύμφωνα με στοιχεία του Πρωτοδικείου Βόλου το 2019 έγινε δικαστική αρωγή σε 164 κατηγορούμενους που δεν είχαν τη δυνατότητα να προσλάβουν δικηγόρο, ενώ στο δικαστικό έτος που έληξε την περασμένη Παρασκευή καταγράφηκαν 80 περιπτώσεις, σε μια περίοδο όμως που τα Δικαστήρια έμειναν κλειστά την περίοδο 13 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου 2020, λόγω μη διασποράς του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τον νόμο 4689/2020 «Διατάξεις για δικονομίες, δικαστήρια, δικαστές» που ενσωμάτωσε οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορούμενους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, σε περίπτωση διορισμού δικηγόρου ή συνηγόρου νομικής βοήθειας, η επιλογή γίνεται βάσει αντίστοιχης καταστάσεως που καταρτίζει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, κατ’ αλφαβητική σειρά. Το ποσό της αμοιβής προκύπτει από ειδικό γραμμάτιο, το οποίο εκδίδεται κάθε φορά από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Ο υπολογισμός της συνολικής ετήσιας αμοιβής γίνεται για το διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους.
Στο νέο πλαίσιο υπάρχει διαφορετική ρύθμιση των εισοδηματικών κριτηρίων νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις. Ειδικότερα, για τους δικαιούχους νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις, θα πρέπει το μέσο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό, κατά περίπτωση, φορολογητέο εισόδημα των τριών τελευταίων ετών από κάθε πηγή, να μην υπερβαίνει για άγαμο το ποσό των έξι χιλιάδων 6.000 €, προσαυξανόμενου του ανωτέρου ποσού κατά χίλια 1.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τέσσερα τέκνα, για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης το ποσό των 10.000 €, προσαυξανόμενου του ανωτέρου ποσού κατά χίλια 1.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τέσσερα τέκνα.