Σημαντική μείωση του ιικού φορτίου αστικών λυμάτων του Βόλου

Σημαντική μείωση στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα, παρατηρήθηκε την εβδομάδα 10-16 Μαΐου, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.
Αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη, καθαρά πτωτικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στην Πάτρα (-80%) και στο Βόλο (-56%), ενώ οριακά πτωτικές παρουσιάστηκαν οι μεταβολές στο Ρέθυμνο (-26%) καθώς και στη Λάρισα (-10%) και στην Ξάνθη (-10%).

Σε σχέση με τα αστικά λύματα του Βόλου, το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα, 10-16/5/2021 , παρατηρήθηκε σημαντική μείωση (-56%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων του Βόλου, σε σχέση με την εβδομάδα 3-9/5/21.