Στα «κάγκελα» οι ελεύθεροι επαγγελματίες για το φορολογικό νομοσχέδιο-«Θα είναι ταφόπλακα»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 10.30 στον Αγ. Νικόλαο

Στα «κάγκελα» είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες του Ν. Μαγνησίας, για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αύριο Τετάρτη στις 10.30 το πρωί, στον Άγιο Νικόλαο, που θα συνδυαστεί με απεργία ηλεκτρολόγων και ταξί και στάση εργασίας που εξήγγειλαν ο Εμπορικός, ο Οδοντιατρικός, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος και άλλοι.

Για το θέμα έσωσαν συνέντευξη Τύπου πρόεδροι και εκπρόσωποι των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της Μαγνησίας, που έκρουσαν κώδωνα κινδύνου, ότι το νέο νομοσχέδιο κινδυνεύει να είναι ταφόπλακα για τους επιστημονικούς φορείς και τους επαγγελματίες, διότι με τον κεφαλικό οριζόντιο φόρο που προβλέπει θα συρρικνωθούν και ζητούν την πλήρη απόσυρσή του.

Σε κοινό δελτίο τύπου αναφέρεται ότι οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς καταδικάζουν οποιοδήποτε φαινόμενο φοροδιαφυγής και συστηματικής φοροαποφυγής από οποιαδήποτε ατομική επιχείρηση, προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία να πραγματοποιείται, ανεξάρτητα τα οικονομικά της μεγέθη.
«Θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλλει πρακτικά και ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και εκπλαγήκαμε αρνητικά από την ανακοίνωση μέτρων από τον υπουργό Οικονομικών, που αφορούν τη φορολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια πολύ μικρών ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων. Μέτρα που μας γυρίζουν δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα, με τα μέτρα αυτά επιστρέφουμε στο προηγούμενο φορολογικό νομοσχέδιο του Ν. 2238/1994, κατά το οποίο ίσχυε η τεκμαρτή φορολόγηση των εισοδημάτων, ανεξάρτητα από τα έξοδα που είχε η επιχείρηση. Νομοσχέδιο, το οποίο ίσχυσε έως την 31/12/2013 και το οποίο αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4172/2013. Νομοσχέδιο, που μας επιβλήθηκε από τους δανειστές, προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε τον τρόπο φορολόγησης αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της εισπρακτικής αρχής. Οι ειδικοί τότε θεώρησαν τον τεκμαρτό προσδιορισμό των κερδών αναχρονιστικό και ότι η εφαρμογή του δεν συμβαδίζει με ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα. Για τους λόγους αυτούς καταργήθηκε ο τεκμαρτός προσδιορισμός και επιβλήθηκε ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών με έσοδα μείον έξοδα για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων», αναφέρουν.

Οι φορείς της Μαγνησίας τονίζουν ότι περιμένουν από το Υπουργείο Οικονομικών να εφαρμόσει ένα πιο καινοτόμο εργαλείο, προκειμένου να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή, ενώ προς έκπληξή τους άκουσαν έννοιες τις οποίες έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Ιδιαίτερα δε σήμερα που η Ελεγκτική Αρχή έχει στην διάθεση της σύγχρονα εργαλεία προκειμένου να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή, όπως είναι η ελεύθερη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, τα πολυδιαφημιζόμενα mydata, η εικόνα των δαπανών του φορολογούμενου που αποστέλλεται από τα πιστωτικά ιδρύματα στην ελεγκτική αρχή κτλ.
Θεωρούν ότι η εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις προκειμένου να προσδιοριστεί τεκμαρτά το εισόδημα τους είναι αντίθετη αφενός στην αρχή της καθολικότητας του φόρου (σύμφωνα με την οποία η φορολογική υποχρέωση είναι γενική, ήτοι επιβαλλόμενη βάσει γενικών κριτηρίων) και αφετέρου στην αρχή της φοροδοτικής ικανότητας του υπόχρεου φορολογούμενου, διότι ο φορολογούμενος με πραγματικά χαμηλά εισοδήματα κινδυνεύει μετά την επιβολή του φόρου στα τεκμαρτά εισοδήματα να μην του απομένουν ικανοί πόροι για την αξιοπρεπή διαβίωσή του. Υπενθυμίζουν το άδικο μέτρο του clawback που εφαρμόζεται σε πολλούς συναδέλφους μας Εργαστηριακούς γιατρούς υφαρπάζοντας όχι τεκμαρτό αλλά δεδουλευμένο εισόδημα και αγωνίζονται με τους Υγειονομικούς Συλλόγους και όλους τους Επιστήμονες της χώρας για δίκαιο επιμερισμό των φορολογικών βαρών.

«Η επιβολή των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη χρήση του τρέχοντος έτους 2023 είναι ενάντια στην αρχή της βεβαιότητας του φόρου, σύμφωνα με την οποία ο φόρος πρέπει να είναι γνωστός εκ των προτέρων, τόσο ως προς την ύπαρξή του και τον τρόπο επιβολής του, όσο και ως προς το ύψος και το μέγεθός του.
Επιπλέον, ενώ για τις μειώσεις σε ΦΠΑ και τέλη καυσίμων -τις οποίες έχουμε προτείνει επανειλημμένως, προκειμένου να μειωθεί αφενός το κόστος του τελικού καταναλωτή και αφετέρου ένα σημαντικό κόστος των επιχειρήσεων- είστε αντίθετοι, διότι δεν αποδέχεστε τα οριζόντια μέτρα ώστε να μην ευνοηθούν οι έχοντες, εντούτοις επιβάλλετε οριζόντια μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως του πόσες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα αδικηθούν από τα μέτρα αυτά», επισημαίνουν.

Έκπληξη προκαλεί, επίσης, το κριτήριο του κόστους της μισθοδοσίας, γεγονός που προτρέπει σε μείωση θέσεων εργασίας ή υποδηλούμενη αμοιβή στο προσωπικό και υποδηλούμενη εργασία, σε αντίθεση με τα εξαγγελλόμενα για την αύξηση των αμοιβών και των προσλήψεων!
Επειδή οι έμμεσοι φόροι (ΦΠΑ, τέλη κτλ) δεν μπορούν να επιβληθούν σε εισοδήματα που υπολογίζονται τεκμαρτά, το ύψος της φοροδιαφυγής με την επιβολή του προσδιορισμού του φόρου τεκμαρτά θα περιοριστεί μόνο ως προς τον φόρο εισοδήματος, ενώ στους έμμεσους φόρους ιδιαίτερα στον ΦΠΑ θα παραμείνει αμετάβλητη.

Πέραν τούτων, οι συχνές αλλαγές στους φορολογικούς νόμους, οι οποίες συμπίπτουν συνήθως με την αλλαγή του επικεφαλής του υπουργείου οικονομικών, προκαλούν αστάθεια και φορολογική αβεβαιότητα σε ένα οικονομικό σύστημα και αποτελούν αντικίνητρο για επενδύσεις. Σύμφωνα με έρευνα της ΔιαΝΕΟσις στις ΗΠΑ από την ίδρυσή τους έχουν ψηφιστεί 10 φορολογικά νομοσχέδια, ενώ στην Ελλάδα από το 1975 έχουν ψηφιστεί 250.
Όπως αναφέρουν οι Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί φορείς έχουν μέλη με γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία, προκειμένου να βοηθήσουν να βρεθούν τρόποι και μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, διότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να μένουμε απλοί θεατές κατά την διάρκεια τέτοιων αλλαγών.
Τέλος αποφασίσθηκε η διαρκής διατήρηση του άτυπου οργάνου Συντονιστικής Επιτροπής Εκπροσώπων των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων της Μαγνησίας προκειμένου να υπάρχει διαρκής επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων, διαμόρφωση θέσεων, και λήψη πρωτοβουλιών για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των τρεχόντων προβλημάτων των κλάδων.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.