Σταθερό το ιικό φορτίο των λυμάτων στο Βόλο

Οριακή είναι η τιμή στο ιικό φορτίο των λυμάτων του Βόλου, όπως προκύπτει από στοιχεία του ΕΟΔΥ την εβδομάδα από 12 έως 18 Απριλίου. Την ίδια στιγμή μεγάλη είναι η αύξηση του φορτίου στα λύματα της Αττικής κατά 171%,
Σύμφωνα με την ανακοίνωση την εβδομάδα αυτή παρατηρήθηκαν σταθεροποιητικές ή οριακές μεταβολές σε σχέση με την εβδομάδα 5 – 11Απριλίου 2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 8 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Οι οριακές μεταβολές σημειώνονται στην Πάτρα (-30%), στην Θεσσαλονίκη (-21%) και στα Χανιά (+16%), ενώ σταθερό παραμένει ουσιαστικά το φορτίο στις πόλεις της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης, όπου η μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα κυμαίνεται από -10% έως +7%.
Σύμφωνα με το εθνικό δίκτυο επιδημιολογίας λυμάτων του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα, 12-18/04/21, η μεταβολή (-10%) των επιπέδων του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα του Βόλου σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/04/21 αξιολογείται ως αμελητέα.