ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Η διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου έτους 2019, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, θα έρθει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου.

Στην επιτροπή θα υποβληθεί το πρακτικό κατακύρωσης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού δημοτικών ρεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμο Βόλου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.264 € με Φ.Π.Α.
Ακόμη, πρόκειται να εγκριθούν οι μελέτες για αντικατάσταση ιστού φωτεινής σηματοδότησης, προμήθεια ξυλείας, εργασίες συντήρησης- επισκευής ταρτάν στίβου στο αθλητικό κέντρο «ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ» και διαμόρφωση χώρου WC των εκπαιδευτικών σε εξωτερικό χώρο του 13ου Νηπιαγωγείου Βόλου.

Η επιτροπή θα εγκρίνει τη σύνταξη διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση της κεντρικής περιοχής Ν. Αγχιάλου» και θα λάβει απόφαση απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών.