Συμπληρωματική κατάσταση ωφελούμενων στις δομές και δραστηριότητές των Κ.Η.Φ.Η.

Κάλεσμα ενδιαφερομένων για αιτήσεις συμμετοχής

Τα Κ.Η.Φ.Η (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) Αγριάς, Βόλου και Νέας Αγχιάλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ του Δήμου Βόλου, καλούν τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής με σκοπό την ένταξή τους στη συμπληρωματική κατάσταση ωφελουμένων στις δομές και στις δραστηριότητές τους. Τα Κ.Η.Φ.Η είναι δομές συγχρηματοδο-τούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα-τος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟ-ΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑ-ΛΙΑ», οι οποίες αποτελούν ένα χώρο ημερήσιας φιλοξενίας ατόμων με κινητικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βασικός σκοπός των δομών είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας φυσιο-λογικής και εργασιακής ζωής των μελών του συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με τη φροντίδα των ατόμων αυτών, τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Υπηρεσίες που παρέχονται στα Κ.Η.Φ.Η της Κ.Ε.Κ.Π.Α – Δ.Ι.Ε.Κ του Δήμου Βόλου:
• Μεταφορά των ωφελουμένων από και προς τις δομές.
• Συμμετοχή στο ημερήσιο πρόγραμμα από τις 7:00 έως τις 15:00.
• Πρόγραμμα νοσηλευτικών θεραπευτικών πράξεων καθώς και φροντίδα ατομικής υγιεινής και σίτισης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου.
• Παροχή ατομικής και ομαδικής φυσικοθεραπευτικής άσκησης.
• Δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης
• Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας – εκδηλώσεων και κοινωνικής ένταξης με ολιγό-ωρες αποδράσεις – εκδρομές.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι απολύτως δωρεάν και η επιλογή της ένταξης ωφελούμε-νων στις δομές είναι από 65 ετών και άνω και γίνεται κατόπιν σχετικής μοριοδότησης συγκε-κριμένων προϋποθέσεων.
Για την εγγραφή των ωφελουμένων στη συμπληρωματική κατάσταση αλλά και για περισσότε-ρες πληροφορίες απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:
• Κ.Η.Φ.Η Αγριάς, Α. Παπανδρέου 2 & Δημοκρατίας τηλ. 24280-91040.
• Κ.Η.Φ.Η Βόλου, Γιαννιτσών 2 με Μητροπολίτου Γρηγορίου τηλ. 24210-35578.
• Κ.Η.Φ.Η Ν. Αγχιάλου, Ελληνικής Αεροπορίας 27 τηλ. 24280 – 78182

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.