Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου

Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου συνεχίζονται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Όπως είναι γνωστό, το ΣΔΕ Βόλου απευθύνεται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στα ΣΔΕ είναι ταχύρυθμο και διαρκεί 18 μήνες, δηλαδή 2 σχολικά έτη και οδηγεί στην απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου. Στο πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πραγματικότητα, την οποία βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, αλλά και στην κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, συνεργασία, επικοινωνία, κ.λπ.). Το ΣΔΕ Βόλου στεγάζεται στο Συγκρότημα Μουρτζούκου (είσοδος από Επτά Πλατανίων) και λειτουργεί καθημερινά, 5.30 – 8.30 μ.μ., τηλ. 2421048762. Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται είτε στο σχολείο, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://forms.gle/z8yAY4nj8fj8pwVx8