Το 2ο Νηπιαγωγείο Διμηνίου ΔΥΕΠ για παιδιά προσφύγων

Με απόφαση του διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση λειτουργία Δομή Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) το 2ο Νηπιαγωγείο Αισωνίας – Διμηνίου. Το συγκεκριμένο σχολείο, που θα είναι ΔΥΕΠ για τη σχολική χρονιά 2021-2022, θα λειτουργήσει με επτά μαθητές του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων «Μόζας» Βόλου.