ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Δύο ειδικές συνεδριάσεις για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 2017 και για τον προϋπολογισμό του 2019, θα γίνουν την ερχόμενη Τρίτη 13 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο Βόλου, ενώ στις 7 μ.μ. θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση με 28 θέματα συζήτησης.

Αρχικά θα γίνει ειδική συνεδρίαση για λήψη απόφασης έγκρισης του απολογισμού και του ισολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2017 και θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση με θέμα την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Στις 7 μ.μ. θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση στην οποία θα εξουσιοδοτήσει τον δήμαρχο για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμου Βόλου και Δήμου – Περιφερειακής Διοίκησης της πόλης Qingdao της Κίνας, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
Το συμβούλιο θα λάβει απόφαση για την επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και σωματείων, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Πορταριά, για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία Βόλου, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Νέας Ιωνίας και για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πορταριάς “Το Ορμίνιον”.

Ακόμη, θα ληφθεί απόφαση για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 125.000 € με Φ.Π.Α. 24% από το Πράσινο Ταμείο για εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βόλου και απόφαση για την μεταλλική κατασκευή εντός κοινοχρήστου χώρου για τον Χριστουγεννιάτικο Διάκοσμο.
Τέλος, θα γίνει επικαιροποίηση της απόφασης περί «Έγκρισης της αναγκαιότητας προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργων, διάρκειας πέντε ετών για την κάλυψη τεχνικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, έγκριση μελέτης και εκκίνησης διαγωνισμού», κατά το τμήμα που δεν κατατέθηκαν προσφορές στη διαδικασίας διαγωνισμού και κατέστη άγονος, έγκριση νέας μελέτης προμήθειας και εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό και απόφαση για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, της πρώην δημοτικής επιχείρησης ΔΕΜΕΚΑΒ, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Ν.Π.Δ.Δ.).