Καταβλήθηκε το ποσό της ΑΜΚ για την ΠΑΕ Νίκη Βόλου

Ένα ακόμη έγγραφο στο ΓΕΜΗ έρχεται να επιβεβαιώσει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Νίκη Βόλου (Niki Volou FC όπως καταγράφεται, καθώς επιβεβαιώθηκε η ολική καταβολή του ποσού των 200 χιλιάδων ευρώ, που έφτασε το μετοχικό κεφάλαιο στις 500 χιλιάδες ευρώ.

Έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε ότι: «Την 20/07/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2586285, το από 13/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ» 1924 ΠΑΕ και διακριτικό τίτλο: NIKI VOLOU FC. και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 151930960000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €200.000,00, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/06/2021».