Με διαδικασίες-εξπρές ο χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων

Διαδικασίες – εξπρές για τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής ή μη, ταυτόχρονα με ηλεκτρονικό δίχτυ προστασίας πάνω από τα δάση, υιοθετεί το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Με τον νέο νόμο για τα δάση, το χρονικό όριο που καθορίζεται για την επίδοση της πράξης χαρακτηρισμού στον ενδιαφερόμενο είναι 10 ημέρες και σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να αναρτάται η απόφαση του δασάρχη και στον δικτυακό τόπο του υπουργείου.

Στόχος είναι να υπάρχει διαφάνεια για όλες τις πράξεις με τις οποίες τα δασαρχεία αποφαίνονται αν μια έκταση χαρακτηρίζεται δασική ή όχι.