Σήμερα Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 4.30 μ.μ. αρχίζουν οι εγγραφές και αμέσως μετά τα μαθήματα της Σχολής Αστρονομίας στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (28ης Οκτωβρίου 78 – κτίριο Ματσάγγου), τα οποία θα γίνονται κάθε Σάββατο 5 – 7 μ.μ. μέχρι και το Σάββατο του Λαζάρους, όπως και όλες τις προηγούμενες χρονιές, από το 2011, που ιδρύθηκε η Σχολή.
Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις κύκλους. Στην 1η Τάξη μπορούν να εγγραφούν μαθητές και μαθήτριες της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου. Στη 2η Τάξη μπορούν να εγγραφούν μαθητές και μαθήτριες που παρακολούθησαν τα μαθήματα της 1ης Τάξης κατά την περασμένη χρονιά και έλαβαν τον ανάλογο τίτλο προαγωγής. Κατ’ εξαίρεση στη 2η Τάξη μπορούν να εγγραφούν και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι αποδεδειγμένα κατέχουν την ύλη της 1ης Τάξης, δηλ. το Ηλιακό μας Σύστημα. Στην 3η Τάξη μπορούν να εγγραφούν μαθητές και μαθήτριες που τελείωσαν επιτυχώς τις δύο προηγούμενες τάξεις.
Τα μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ως ακροατές, χωρίς όμως, να συμμετέχουν στη διαδικασία της διδασκαλίας. Όταν τελειώσουν όλα τα μαθήματα, την τελευταία ημέρα, επιδίδονται στους μαθητές οι τίτλοι των σπουδών τους, ενώ στους μαθητές του 3ης Τάξης επιδίδεται ο τελικός απολυτήριος τίτλος των τριετών σπουδών τους.