Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας: Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ενημερώνει όλες τις σχολές μονάδες η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας (Δ.Δ.Ε.). Όπως αναφέρει σε σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο εκτελών χρέη διευθυντή Δ.Ε. Μαγνησίας Σωκράτης Σαβελίδης, «λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα εξάπλωσης του κορονοϊού στη χώρα μας και ειδικότερα στη περιοχή μας, εν ’όψει της έναρξης λειτουργίας των σχολείων τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και με βάση την αναγκαιότητα προληπτικών ενεργειών, προτείνεται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων της Μαγνησίας να:
1) εξετάσουν τις υπάρχουσες ανάγκες για προμήθεια υγειονομικού υλικού που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων καταστάσεων, μέσω τακτικής ή έκτακτης χρηματοδότησης από τις σχολικές επιτροπές.
Συγκεκριμένα προτείνεται η προμήθεια αναλογικά με το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό:
α. θερμομέτρων μετώπου
β. επαναχρησιμοποιούμενων μασκών
γ. μασκών μίας χρήσης
δ. αντισηπτικών χεριών (στην αγορά κυκλοφορούν αντισηπτικά σε μεγάλες συσκευασίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται για το γέμισμα των ήδη υπαρχουσών συσκευασιών)
ε. χλωριούχων και λοιπών καθαριστικών
στ. υλικών σημάνσεως (αυτοκόλλητες ταινίες, σύμβολα προστασίας, ενδείκτες αποστάσεων κλπ)
2) να μεριμνήσουν για την προετοιμασία χώρου απομόνωσης πιθανού κρούσματος.
3) να καταρτίσουν κατάλογο με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης (ΕΟΔΔΥ, Δ/νση Υγείας, ΔΔΕ Μαγνησίας, ΥΠΑΙΘ, ιατρεία, φαρμακεία, ΕΚΑΒ).
4) να τοποθετήσουν σημάνσεις αποστάσεων ασφαλείας.
5) να εντοπίσουν πρόσθετους διαθέσιμους χώρους για την πραγματοποίηση των μαθημάτων.
6) να δημιουργήσουν ενημερωτικά φυλλάδια για την ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών /τριών και προσωπικού καθαριότητας.
7) να γίνει ανασκόπηση όλων των έως τώρα εγκυκλίων, οδηγιών και πρωτοκόλλων σε σχέση με τον κορωνοϊό με στόχο την ετοιμότητα στην εφαρμογή τους.
8) να λάβουν άλλα τυχόν μέτρα που θα προτείνει ο Δ/ντής/ντρια και ο σύλλογος διδασκόντων.

Αναμένονται νέες οδηγίες από τους επίσημους αρμόδιους φορείς, κατά συνέπεια επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε νέα διευκρίνιση».