Τιμήθηκε χθες στο Κιλελέρ παρουσία αγροτών και από τη Μαγνησία, η επέτειος της εξέγερσης των Θεσσαλών κολίγων.