Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου «Ιππόκαμπος»

Η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου «Ιππόκαμπος», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 11:00-17:00 στο Πνευματικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρού – Κάτω Αίθουσα (Κ. Καρτάλη 152 Βόλος) με θέματα συζήτησης όπως αυτά παρακάτω αναγράφονται:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
3. Παρουσίαση Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής διετίας 2019-2021
4. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου – υποβολή και έγκριση έκθεσης πεπραγμένων διετίας 2019-2021
5. Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού Ταμείου
6. διετίας 2019-2021
7. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού 2022
8. Ενημέρωση και Προτάσεις Μελών
9. Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και αντιπροσώπων του Σωματείου, στην Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Θεσσαλίας (Π.ΟΜ.ΑμεΑ Θεσσαλίας), στην Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ) και στην Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ (ΕΣΑμεΑ).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιότητας η 27η Οκτωβρίου 2021 στις 20:00
Στην Συνέλευση έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα ταμειακώς ενημερωμένα Τακτικά Μέλη, ακόμη και αν τακτοποιηθούν οικονομικά προ των εργασιών της Συνέλευσης.
Αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, τις ίδιες ώρες, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό, με την υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων.