Ενημέρωση αγροτών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οι επικαιροποιημένες εγκύκλιοι με αρ. ΑΔΑ : 6ΜΦΤ4653ΠΓ-07Ο και 9Κ8Ο4653ΠΓ-Ξ0Γ, οι οποίες αφορούν ρυθμίσεις σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αίτησης τροποποίησης – μεταβίβασης πράξης και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» και της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, αντίστοιχα.
Ειδικότερα, το Πληροφοριακό Σύστημα θα δέχεται τις ηλεκτρονικές, και μόνο, αιτήσεις τροποποίησης των ενδιαφερομένων για την δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» από 17/02/2020 έως και 31/03/2020, και για τη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» από 1/3/2020 έως και 30/04/2020.