Η Ελένη Λαΐτσου στο περιοδικό Huawei TRANSFORM!

Δημοσίευσε έρευνα για την ψηφιακή ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών

Μια σημαντική αναγνώριση έρχεται για την Δρ Ελένη Λαΐτσου, μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρώην Δημάρχου Ρήγα Φεραίου καθώς το διεθνές περιοδικό Huawei TRANSFORM φιλοξένησε την έρευνα που εκπόνησε η ίδια σε συνεργασία με τον Δρ Απόστολο Ξενάκη,  Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την επίδραση της ψηφιακής ανάπτυξης στην ποιότητα της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

https://www.huawei.com/en/media-center/transform/13/21-eleni-laitsou?fbclid=IwAR3uhj8eAslSmTplFzUXWJbZoCwg-LCkaZJufZxRnViK_5Vz0s8JCpyveXE

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έρευνα που αναπαράγεται στο δημοσίευμα, συχνά υποθέτουμε ότι ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στη ζωή μας είναι κυρίως θετικός, επιταχύνοντας και διευκολύνοντας σχεδόν τα πάντα, από τη δουλειά μέχρι την ψυχαγωγία έως την εκπαίδευση και την υγεία.

Είναι όμως αλήθεια αυτό; Ως ακαδημαϊκοί, τονίζουν οι κ.κ. Λαΐτσου και Ξενάκης πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να διερευνήσουμε εάν οι χώρες με υψηλά επίπεδα ψηφιοποίησης παρουσιάζουν επίσης υψηλή ποιότητα ζωής για τους πολίτες τους.

Για την αναζήτηση αυτών των απαντήσεων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και ειδικότερα το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του, διεξήγαγε μια ερευνητική μελέτη της οποίας ο κύριος στόχος ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ ψηφιοποίησης και ποιότητας ζωής.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από δύο βασικούς ψηφιακούς δείκτες — τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της ΕΕ (DESI) και τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (HDI)—η μελέτη επικεντρώθηκε στις χώρες της ΕΕ κατά την περίοδο 2018 έως 2021. Ο αντίκτυπος του Covid-19 σε αυτές δείκτες εξετάστηκαν επίσης.

Το πρωταρχικό συμπέρασμα που συνάγεται από αυτή την έρευνα είναι ότι υπάρχει σημαντική και θετική σχέση μεταξύ των δύο δεικτών, του DESI και του HDI. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς αυξάνεται η υιοθέτηση και η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο και η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας επηρεάζουν σημαντικά την HDI τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της προσφοράς κατάρτισης και εξειδικευμένων δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), παράλληλα με την έμφαση στη σημασία των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Επιπλέον, εξετάστηκε και  ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 σε αυτούς τους δείκτες. Έχει αποδειχθεί ότι η περίοδος της πανδημίας είχε σημαντική και θετική επίδραση στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών. Ωστόσο, είχε αρνητικό αντίκτυπο στον δείκτη ποιότητας ζωής για τα άτομα. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η ψηφιοποίηση προχώρησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και επηρέασε θετικά τον δείκτη ποιότητας ζωής, η συνολική ευημερία των ατόμων επηρεάστηκε αρνητικά.

Επιπλέον, η ταξινόμηση των χωρών με βάση τους δείκτες HDI και DESI αποκαλύπτει την ύπαρξη τεσσάρων διακριτών κατηγοριών. Ένας σημαντικός αριθμός χωρών εμπίπτει σε μία από τις δύο κατηγορίες: σε αυτές που είναι σταθερά πάνω από τον μέσο όρο και στους δύο δείκτες και σε εκείνες που είναι σταθερά κάτω από το μέσο όρο. Αυτό το εύρημα ενισχύει την ιδέα ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ αυτών των δεικτών, υποδεικνύοντας ότι επηρεάζουν αμοιβαία ο ένας τον άλλον. Η Γερμανία αποτελεί εξαίρεση σε αυτό το μοτίβο, με υψηλή τιμή HDI αλλά τιμή DESI κάτω από τη μέση τιμή.

Αντίθετα, η Δανία, η Σουηδία, η Ολλανδία και η Φινλανδία διατηρούν σταθερά υψηλές αξίες και στους δύο δείκτες, επιδεικνύοντας μια αρμονική ισορροπία μεταξύ της ανθρώπινης ανάπτυξης και της ψηφιακής προόδου. Αντίθετα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία παρουσιάζουν σταθερά χαμηλές τιμές και στους δύο δείκτες, υποδεικνύοντας τομείς για πιθανή βελτίωση.

Επιπλέον, χώρες όπως η Κύπρος, η Ιταλία και η Τσεχική Δημοκρατία κινούνται γύρω από τις μέσες τιμές HDI, αλλά υστερούν στο DESI, με την Ελλάδα να εμφανίζει παρόμοια τάση και μια μικρή απόκλιση στην HDI. Αξιοσημείωτες αλλαγές σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πορτογαλίας που παρουσίασαν πτώση στις τιμές DESI κάτω από τον μέσο όρο το 2021 μετά τη μετάβαση από διαφορετική κατηγορία. Το Βέλγιο παρουσίασε επιδείνωση, με τιμή DESI ελαφρώς χαμηλότερη από τη μέση τιμή το 2021 σε σύγκριση με τη θέση του το 2018. Η τιμή DESI της Σλοβενίας έπεσε κάτω από το μέσο όρο το 2020, αλλά ανέκαμψε το 2021, καταδεικνύοντας δυναμικές διακυμάνσεις στην ψηφιακή ανάπτυξη.

 

Αυτά τα ευρήματα διαφαίνεται η σημασία της ψηφιακής προόδου στον επηρεασμό της ποιότητας ζωής, υπογραμμίζοντας οι ερευνητές την ανάγκη για συγκεντρωμένες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις των ερευνητών του ΠΘ για να δημιουργήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές που στοχεύουν στην ενίσχυση τόσο της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας όσο και της συνολικής ευημερίας των ατόμων και των κοινωνιών.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.