Την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου παρευρέθηκε στο 13o Πανελλήνιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και το Δήμο Καλλιθέας με θέμα «Υγιείς Πόλεις: Ανθεκτικές-Βιώσιμες-Συμμετοχικές».

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, «στο συνέδριο συμμετείχαν 180 εκπρόσωποι Δήμων από όλα τα σημεία της χώρας. Ένα από τα περαιτέρω θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τη βιώσιμη Ανάπτυξη και Υγεία με αναφορά στους στόχους και το ρόλο των Υγιών Πόλεων, τις Πολιτικές Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Επίσης, συζητήθηκαν Πολιτικές Υγείας του ΕΔΔΥΠΠΥ για την Υγιή Γήρανση, την Ψυχική Υγεία, τη Φυσική Άσκηση και τη Διατροφή. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν προγράμματα και διαδικασίες προληπτικού ελέγχου των 8 νοσημάτων μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου των ΚΕΠ Υγείας στα πλαίσια της πρόληψης και της αγωγής υγείας. Τέλος, σε ένα από τα τέσσερα στρογγυλά τραπέζια που πλαισίωσαν το Συνέδριο συζητήθηκαν οι Δημοτικές Δομές Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης με παρουσίαση προγραμμάτων και κοινωνικών-υποστηρικτικών δράσεων και παράλληλη αναφορά στη δημιουργία δικτύου φορέα κοινωνικής αλληλεγγύης και στο ρόλο της εθελοντικής εργασίας στις υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης των Ο.Τ.Α.

Με αφορμή το Συνέδριο και τις ανωτέρω θεματολογίες πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις σχετικά με το ζήτημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε σχέση με τις αρμοδιότητες των Δήμων και την άμεση ανάγκη για μεταρρύθμιση αυτής στην Ελλάδα.

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου αποτελεί ένα από τα 181 μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ και με τη δομή του ΚΕΠ Υγείας έχει πραγματοποιήσει μία σειρά δράσεων που αφορούν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση στην πρόληψη.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Νασίκας Δημήτριος τόνισε «Η Υγεία και η Ποιότητα Ζωής του κάθε κατοίκου αποτελούν σημαντικά στοιχεία τα οποία ο κάθε Δήμος οφείλει να προάγει. Με τις δράσεις του ΚΕΠ Υγείας και τη συμμετοχή μας στο ΕΔΔΥΠΠΥ μεταφέρουμε στους δημότες μας το μήνυμα της φροντίδας και της πρόληψης και ενημερώνουμε πλήρως για κάθε ζήτημα που αφορά την υγεία».

Σκοπός του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η Πρόληψη των Νοσημάτων, η Προαγωγή της Υγείας, ο Προσυμπτωματικός Έλεγχος των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα η προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Συνδράμει τις Δημοτικές Αρχές στις προτεραιότητες και στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που επιδιώκουν τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού τους.

Σημαντική αναγνώριση για την πολυετή προσφορά του αποτελεί η πιστοποίησή του, τον Ιούνιο 2010, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα Εθνικής Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων που ακολουθεί τα κριτήρια και τη μεθοδολογία του Οργανισμού. Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων είναι το Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει δεσμευθεί ότι θα προωθεί τη φιλοσοφία, τις αξίες και τις αρχές των Υγιών Πόλεων στους Δήμους μέλη του και για τον λόγο αυτό είναι ένα από τα 32 πιστοποιημένα Εθνικά Δίκτυα πόλεων του Οργανισμού».