Συνέλευση των συνταξιούχων εμπόρων

Συγκαλείται η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπόρων Ν. Μαγνησίας στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ( Δημητριάδος 176, 2ος όροφος), την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 κι ώρα 18:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται δεύτερη συνέλευση στον ίδιο χώρο, Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και η τρίτη τελική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο, ανεξαρτήτως αριθμό μελών με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2018
2. Οικονομικός Απολογισμός 2018 & Προϋπολογισμός 2019
3. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχειριστική περίοδο του 2018
4. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων κι απαλλαγή του ΔΣ από πάσης ευθύνης.
5. Τροποποίηση καταστατικού
6. Προτάσεις μελών για θέματα που έχουν σχέση με τα προβλήματα του κλάδου μας
Παράκληση προς τους συναδέλφους, όπως η παρουσία τους είναι πολυπληθής για το καλό του Συλλόγου αλλά και των ατομικών μας συμφερόντων.