Τροποποίηση της νομοθεσίας αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων έκανε γνωστό για τους φορείς των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 4711/2020 (Α΄145) ο οποίος τροποποιεί με τα άρθρα 4 και 16 τη διαδικασία του ν.4056/12(Α΄52) για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών.

Κύριο χαρακτηριστικό της νέας διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι η απλοποίησή της και η διάκριση αυτής σε δύο διαδοχικά στάδια, που περιλαμβάνουν :
– την έγκριση ίδρυσης και
-την έγκριση λειτουργίας ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας, ανάλογα με την περιβαλλοντική υποκατηγορία της κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Επίσης, με τον νέο νόμο δόθηκε παράταση έως 31-12-2022 στην λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν πριν τις 12-03-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να ανατρέξουν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr, του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr ή/ και να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στον τηλεφωνικό αριθμό 2421352408.