Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου: Απαλλαγή δημοτικών τελών των επιχειρήσεων

Ανακοίνωση για απαλλαγή δημοτικών τελών των επιχειρήσεων – καταστημάτων για το διάστημα που παρέμεινα κλειστά λόγω του Covid-19, εξέδωσε η δημοτική αχρχή του δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου. Όπως τονίζεται, «σύμφωνα με την 61/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται οι επιχειρήσεις – καταστήματα που διέκοψαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης της πανδημίας covid-19, να απαλλαχθούν από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτροδότησης για όσο χρονικό διάστημα παρέμειναν κλειστά. Οι δικαιούχοι των ανωτέρω απαλλαγών θα πρέπει να υποβάλλουν: σχετική αίτηση στο γραφείο προσόδων του Δήμου, πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας, βεβαίωση στην οποία να αναγράφονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης, αντίγραφο δήλωσης αναστολής λειτουργίας στο ΕΡΓΑΝΗ. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ως τις 31 Αυγούστου 2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2426350217 – 2426350218 – 2426350219