Στη Βουλή το ν/σ για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας

Το θεσμό των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων εισάγει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και η επίλυση χρόνιων ζητημάτων που ταλάνιζαν τον τουριστικό κλάδο.

Τουριστικές επιχειρήσεις
Στο νομοσχέδιο του ΥΠΟΤ αναγνωρίζονται επτά κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα: 1. τουριστικά καταλύματα, 2. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, 3. τουριστικά γραφεία, 4. γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, 5. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ., 6. τουριστικές τπιχειρήσεις οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ), και 7. ναυλομεσιτικά γραφεία.

Το ΥΠΟΤ στο νομοσχέδιο απαντά, επίσης, στην παρατηρούμενη εποχικά αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες πρόσδεσης-ελλιμενισμού υδροπλάνων σε προσφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
Η προτεινόμενη διάταξη συμβάλλει στην διεύρυνση του πλαισίου άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπλουτίζει ενώ παράλληλα διαφοροποιεί, το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν στο κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού με τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη.

Κατάταξη ξενοδοχείων – ενοικιαζόμενων
Με το άρθρο «Για την Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων ορίζεται η κατάταξη των κύριων ξενοδοχείων καταλυμάτων σε πέντε κατηγορίες αστέρων και προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος δια του οποίου θα επανακαθοριστούν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Επίσης, ορίζεται η κατάταξη των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών. Ενόψει του ότι η συγκεκριμένη μορφή καταλύματος αναπτύσσεται σε περιορισμένη έκταση και δωμάτια, δομείται με συντελεστή δόμηση κατοικίας και η περιβαλλοντική επιβάρυνση εξ αυτών είναι χαμηλή, προβλέπεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Τουρισμού να καθορίζει με απόφασή του τον αριθμό των κλειδιών, τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/διαμερισμάτων, τον τρόπο και τη διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Παράλληλα, με το άρθρο 6 θεσμοθετείται ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων/ διαμερισμάτων και ορίζεται ως τέτοιος το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).

Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
Τομή χαρακτηρίζεται η εισαγωγή του θεσμού των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Κύριο χαρακτηριστικό του τουριστικού αυτού προϊόντος είναι η δυνατότητα σύστασης επί του γηπέδου, το οποίο λογίζεται ως πολεοδομικώς ενιαίο, οριζοντίων ή καθέτων διηρημένων ιδιοκτησιών και η σύσταση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι για την σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών δεν απαιτείται να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, αλλά να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι κατά τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών θα περιγραφούν οι διηρημένες ιδιοκτησίες σύμφωνα με τα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια.
Το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα αποτελεί νέο τουριστικό προϊόν, που συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά ξενοδοχείο 5 αστέρων, ειδική τουριστική υποδομή (γκολφ, συνεδριακό, μαρίνα, θαλασσοθεραπεία, μονάδα ιαματικού τουρισμού, κέντρα αναζωογόνησης κ.λπ.) και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, οι οποίες μπορούν να μισθωθούν μακροχρονίως ή να πωληθούν.

Με την μέχρι σήμερα ισχύουσα ρύθμιση προβλεπόταν ότι προκειμένου να καταρτισθούν συμβάσεις πώλησης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και να έχει χορηγηθεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ξενοδοχείου και της ειδικής τουριστικής υποδομής, ρύθμιση η οποία έχει αποδειχθεί από την εφαρμογή της ως δυσλειτουργική και αποθαρρυντική για την προώθηση του νέου προϊόντος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης της σχετικής σύμβασης πώλησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών αμέσως μετά την έκδοση των αδειών δόμησης και των λοιπών απαιτούμενων για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών εγκρίσεων, που αφορούν το ξενοδοχειακό κατάλυμα, την ειδική τουριστική υποδομή, καθώς και την τουριστική επιπλωμένη κατοικία που αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης.
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πληρέστερα η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης της επένδυσης και, ως εκ τούτου, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.

Μετατροπή
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 εναρμονίζεται το νομικό καθεστώς της μετατροπής υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, των οποίων ο υλοποιημένος συντελεστής δόμησης υπερβαίνει το 0,20, με τα πρόσφατα νομοθετήματα περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων.
Συγκεκριμένα, ο ν. 4002/2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε πριν την ψήφιση των νόμων ν. 4014/2011 και 4178/2013, προέβλεπε υποχρέωση κατεδάφισης των τμημάτων των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, που αντιστοιχούσαν σε υπέρβαση του συντελεστή δόμησης άνω του 0,20, κατά την διαδικασία μετατροπής τους σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα τμήματα αυτά δεν κατεδαφίζονται, εφόσον έχουν υπαχθεί στις ειδικές ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011 ή 4178/2013, πλην όμως το ποσοστό της υλοποιημένης δόμησης που αντιστοιχεί σε υλοποιημένο συντελεστή δόμησης άνω του 0,20 δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης.
Επίσης, η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης, αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού, μετονομάζεται σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης του στελεχιακού δυναμικού του υπουργείου, ώστε ελλείψει εκπαιδευτικών να αντικαθίστανται σε θέσεις προϊσταμένων διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ αυξημένων προσόντων κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου.
Τέλος, με το νομοσχέδιο επιλύονται θέματα οριοθέτησης των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, εισάγεται το προϊόν των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.