Οι έξι βάσεις για να επιτευχθεί ο στόχος της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025 αποφασίστηκαν στη Διυπουργική Επιτροπή Εξωστρέφειας, η οποία συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη.

Αποφασίστηκε το επόμενο διάστημα να διαμορφωθούν νέες συγκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα τεθούν στην κρίση της Επιτροπής Εξωστρέφειας, για απόφαση στην επόμενη συνεδρίασή της, το φθινόπωρο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι «η εξωστρέφεια της οικονομίας αυξάνει σημαντικά στη διάρκεια της κρίσης, κυρίως από πλευράς εξαγωγών και εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)» και σημείωσε ότι ο στόχος της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025 είναι φιλόδοξος, αλλά όχι ανέφικτος.

«Η επίτευξή του, όμως, θα απαιτήσει εντατική συστηματική προσπάθεια, σχεδιασμό και έλεγχο της υλοποίησής του, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και λήψη των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων» είπε ο υπουργός.

Οι δράσεις που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται

Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης που ήδη βρίσκεται σε καλό επίπεδο υλοποίησης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εξής δράσεις:

Δημιουργείται διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης, με την καταγραφή κάθε απαραίτητης για την εξαγωγική πολιτική πληροφορίας, που θα περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων και θα παρέχει πληροφορίες για κάθε πτυχή που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της εξαγωγικής πολιτικής. Η πύλη θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στον υπάρχοντα και δυνητικό εξαγωγέα, με τρόπο διαδραστικό και με δυνατότητα χρήσης πολυμέσων, για θέματα όπως εξαγωγικές διαδικασίες, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 689.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα δημοπρατηθεί από το Enterprise Greece, κατ’ εκτίμηση στο τέλος του φθινοπώρου. Στο έργο έχει συνδράμει η Τεχνική Βοήθεια GIZ, ενώ η στενή συνεργασία που υπάρχει στον σχεδιασμό και στη λειτουργία με το υπουργείο Εξωτερικών, το Enterprise Greece και το ΥΠΟΙΑΝ, θα εξασφαλίσει συνολική ενημέρωση στις επιχειρήσεις.

Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες Helpdesk. Η δράση έχει προϋπολογισμό 634.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αναμένεται η έγκρισή της από το ΕΠΑΝΕΚ, ενώ η υλοποίησή της θα ξεκινήσει στις αρχές φθινοπώρου. Θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ερωτημάτων ή θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη φάση έναρξης ή υλοποίησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους. Για την ενημέρωση και υποστήριξη των υπαρχόντων και δυνητικών εξαγωγέων, ήδη λειτουργούν από διάφορους φορείς υπηρεσίες helpdesk (π.χ. Enterprise Greece, Συνήγορος Αγοράς στο ΥΠΕΞ, φορείς εκπροσώπησης εξαγωγέων κ.ά.). Στόχος είναι η οργάνωση, συστηματοποίηση και παρακολούθηση των θεμάτων με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής.
Εκπονούνται οδηγοί επιχειρηματικότητας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και ήδη δημοπρατήθηκε από το ΥΠΕΞ. Οι οδηγοί επιχειρηματικότητας απευθύνονται στις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Στόχος είναι η ομοιογένεια και η τυποποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ανά χώρα, με τρόπο συνεκτικό, ολοκληρωμένο κι εύκολα προσβάσιμο.
Αναβαθμίζεται η λειτουργία των γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 188.000 ευρώ και αναμένεται να εγκριθεί από το ΕΠΑΝΕΚ. Στόχος είναι η απλούστευση και περαιτέρω πιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής διασύνδεσής τους, η προώθηση των εξαγωγών τους και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, επενδυτικών δυνατοτήτων και ευκαιριών στην Ελλάδα.
Δημιουργούνται οι προδιαγραφές για προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας. Στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων επιμόρφωσης-συμβουλευτικής που προσφέρονται, είτε σε εν δυνάμει συμβούλους εξωστρέφειας, είτε στις ίδιες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ζητούμενο είναι να διαμορφωθούν κριτήρια και προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν ότι η παρεχόμενη κατάρτιση είναι συγκροτημένη, ολοκληρωμένη, συνεκτική, ώστε να αποτελεί πραγματικό εφόδιο για τους καταρτιζόμενους και σημαντικό κίνητρο απασχόλησης τους από τις επιχειρήσεις.
Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να εκτελεστεί η πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας προσδιορισμού εξαγωγικών στόχων και ευκαιριών που εκπόνησε το ΚΕΠΕ και παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα. Στόχος είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της μελέτης αυτής προκειμένου να αναβαθμιστεί ο σχεδιασμός της εξαγωγικής πολιτικής.
Η Επιτροπή Εξωστρέφειας συστήθηκε με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και τον συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας.

Στη συνεδρίασή της συμμετείχαν και οι αντιπρόεδροι της Επιτροπής Εξωστρέφειας, Γιώργος Κατρούγκαλος, αναπλ. υπουργός Εξωτερικών, και Στέργιος Πιτσιόρλας, υφ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο γραμματέας της Επιτροπής, Ηλ. Ξανθάκος, γ.γ. του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ιωάννης Μπράχος, γ.γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠΕΞ, Γεώργιος Τζιάλλας, γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπ. Τουρισμού, Νίκος Αντώνογλου, γ.γ. του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χαράλαμπος Κασίμης, γ.γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Λαμπρίδης, γ.γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του ΥΕΝ, Λευτέρης Μακρυκώστας, γ.γ. Βιομηχανίας του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Γεώργιος Πιτσιλής, διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στην συνεδρίαση έδωσε το παρών και ο Ηλίας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικού Εμπορίου και Επενδύσεων Enterprise Greece, καθώς και στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.