Τη λήψη των αδειών λειτουργίας της Ολυμπιάδας και την τροποποιημένη άδεια ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης για τη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στο Κοκκινόλακκα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Eldorado Gold.

Σύμφωναμε τον CEO της εταιρείας Τζορτζ Μπερνσ «πρόκειται για ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός, αλλά ακόμα περιμένουμε και άλλες άδειες. Επίσης είμαστε προσηλωμένοι στον ανοιχτό διάλογο με την κυβέρνηση ο οποίος είναι προτιμότερος αππό τις νομικές αντεκδικήσεις και είμαστε πεπεισμένοι ότι κάθε πιθανή διαιτησία θα καταδείξει και πάλι την προσήλωση του Eldorado σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τη δέσμευσή της να αναπτύξει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στην Ελλάδα με ασφάλεια, υπευθυνότητα και με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα για το περιβάλλον».

Σύμφωνα με την εταιρεία αναμένεται η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης για το παλιό κλείσιμο ορυχείων της Ολυμπιάδας, των αδειών εγκατάστασης για το χώρο απόθεσης των τελμάτων καθώς και για την τροποποιημένη άδεια ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης στο εργοστάσιο στις Σκουριές. Επίσης αναμένεται και η διευθέτηση και άλλων θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων, τη μετεγκατάσταση των αρχαιοτήτων από τη θέση Σκουριές. Η εταιρεία αναμένει επιπλέον λεπτομέρειες από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την εκκρεμούσα διαδικασία διαιτησίας, την οποία η κυβέρνηση έχει δηλώσει δημοσίως ότι θα κοινοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Με την έγκριση και παραλαβή όλων των απαιτούμενων αδειών, τη σαφήνεια γύρω από τη διαδικασία διαιτησίας και μια υποστηρικτική κυβέρνηση ανοικτή σε συζητήσεις γύρω από τη χρήση και την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, η εταιρεία θα είναι σε θέση στη συνέχεια να επανεκτιμήσει τις επενδυτικές της επιλογές στην Ελλάδα.