Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Μειώθηκε τον Απρίλιο, «φούσκωσε» στο τετράμηνο

Ελαφρά πτώση παρουσίασε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Απρίλιο. Ωστόσο συνολικά στο πρώτο τετράμηνο το έλλειμμα συνέχισε να «φουσκώνει». Αν και το γερό χαρτί της οικονομίας, ο τουρισμός συμβάλλει στην αύξηση του ισοζυγίου υπηρεσιών, αυτό δεν μπορεί να αντισταθμίσει παρά εν μέρει τη διαρκή διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών.

Σύμφωνα με στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, το ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, μειωμένο κατά 85 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών περιορίστηκε κατά 99 εκατ. ευρώ χάρη στη μείωση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσε μικρή αύξηση (κατά 62 εκατ. ευρώ), καθώς οι σχετικές εισαγωγές αυξήθηκαν, ως απόλυτο μέγεθος, περισσότερο από τις εξαγωγές. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 11,6% (7,0% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 11,4% (τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές).

Η βελτίωση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών, η οποία οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών κατά 9,5%. Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατέγραψε μικρή επιδείνωση, αφού η αύξηση των σχετικών πληρωμών υπεραντιστάθμισε την αύξηση (κατά 6,9%) των εισπράξεων. Επιπλέον, οι αφίξεις σημείωσαν μείωση κατά 11,3%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 5,1 δισ. ευρώ, διογκωμένο κατά 335 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων. Την ίδια περίοδο, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, έτσι ώστε το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να παρουσιάσει μικρή αύξηση σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018. Τέλος, μικρή βελτίωση κατέγραψε το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων. Σε μικρότερο βαθμό επιδείνωση παρουσίασε και το ισοζύγιο καυσίμων. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο 3,6% σε τρέχουσες τιμές (0,3% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,1% (τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,6% σε τρέχουσες τιμές (6,2% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 9,8%. Παράλληλα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 0,5% και 22,8%, αντίστοιχα.

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων σημείωσε μικρή βελτίωση, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα αντί για το πλεόνασμα της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τις εξελίξεις στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.