Φορολογία: «Ανάσα» για τους ελεύθερους επαγγελµατίες

Όφελος από τις αλλαγές στη φορολογική κλίµακα το 2021, όταν και θα εκδοθεί το εκκαθαριστικό τους για τα εισοδήµατα της χρήσης 2020, θα δουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το µέγιστο όφελος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες από την καθιέρωση εισαγωγικού συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήµατος είναι 1.300 ευρώ.

Ας δούµε και µερικά παραδείγµατα:
– ελεύθερος επαγγελµατίας µε ετήσιο εισόδηµα 5.000 ευρώ καταβάλλει για τη φετινή χρήση φόρο εισοδήµατος ύψους 1.100 ευρώ. Με τη νέα κλίµακα θα καταβάλλει 450 ευρώ, δηλαδή 650 ευρώ λιγότερα.

– Επαγγελµατίας µε ετήσιο εισόδηµα 10.000 ευρώ καταβάλλει σήµερα φόρο εισοδήµατος 2.200 ευρώ. Με τη µείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή θα καταβάλλει 900 ευρώ, δηλαδή 1.300 ευρώ λιγότερα.

Για όσους έχουν υψηλότερο εισόδηµα το όφελος είναι επίσης 1.300 ευρώ. Σηµειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα έχουν διπλό όφελος, καθώς, λόγω του χαµηλότερου φόρου που θα προκύψει για τη χρήση 2020, στο εκκαθαριστικό του 2021 θα δουν µείωση λόγω της επιστροφής της αυξηµένης προκαταβολής φόρου που κατέβαλαν.