Oι φόροι που έδωσαν «ανάσα» στον προϋπολογισμό

Η καταβολή των δύο δόσεων φόρου εισοδήματος στο τέλος Αυγούστου και τα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ συνέβαλαν στην αύξηση κατά 344 εκατ. ευρώ που κατέγραψαν τα έσοδα από φόρους τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 4,32 δισ. ευρώ.

Στο οκτάμηνο, το πρωτογενές έλλειμα ανήλθε σε 5,48 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,15 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 26,9 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,6 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου με βάση την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020.

Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, «σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 114 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, ως ανωτέρω, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα κατά περίπου 308 εκατ. ευρώ».

Ειδικά, όμως, τον Αύγουστο, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,32 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που του υπουργείου Οικονομικών, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα για το μήνα Αύγουστο 2020 κατά 344 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τον Covid-19. «Η υπέρβαση αυτή του στόχου οφείλεται στην είσπραξη της πρώτης και δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος από όσους έκαναν χρήση της παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 μείωση έναντι του στόχου καταγράφουν τα έσοδα σε:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 371 εκατ. ευρώ ή 27,5%,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 26 εκατ. ευρώ ή 6,1%,

γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1.599 εκατ. ευρώ ή 15,6 %,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 307 εκατ. ευρώ ή 10,7%,

ε) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 94 εκατ. ευρώ ή 6,5%,

στ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 114 εκατ. ευρώ ή 25,6%,

ζ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 10,0%,

η) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 58 εκατ. ευρώ ή 19,5%,

θ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 68 εκατ. ευρώ ή 32,4%,

ι) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 206 εκατ. ευρώ ή 17,9%,

ια) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 36,8%,

ιβ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 48 εκατ. ευρώ ή 22,5%,

ιγ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 73 εκατ. ευρώ ή 11,3%, εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 65 εκατ. ευρώ ή 10,7%,

ιδ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 358 εκατ. ευρώ ή 5,1%,

ιε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 219 εκατ. ευρώ ή 15,3% εξαιτίας της μείωσης στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τον Covid-19,

ιστ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 77 εκατ. ευρώ ή 9,9%,

ιζ) Φόροι κεφαλαίου κατά 55 ή εκατ. ευρώ 32,3%,

ιη) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 135 εκατ. ευρώ ή 29,8%,

ιθ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 313 εκατ. ευρώ ή 98,5%.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 ανήλθαν στα 39.731 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 4.385 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (35.346 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους περίπου 1.189 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 864 εκατ. ευρώ , η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (κατηγορία μεταβιβάσεων),

γ) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 420 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα,

δ) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 1.887 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, για την δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ και για τη σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του Covid-19 και

ε) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 159 εκατ. ευρώ.