Ποιοι φόροι «έτρεξαν» και ποιοι υστέρησαν στο 10μηνο 2021

Τα αυξημένα έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οι αυξημένες εισπράξεις από τον ΦΠΑ, βοήθησαν στο να μειωθεί το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 11,522 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 11,576 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 7,2 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 7,272 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9,065 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 44,131 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 338 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 38,642 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,236 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,812 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 118 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,1%,

β) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 66 εκατ. ευρώ ή 3,4% εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 3,4%,

γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 102 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 45 εκατ. ευρώ ή 1,8%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

β) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 10 εκατ. ευρώ ή 3,9%,

γ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

δ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 24 εκατ. ευρώ ή 2,5%.