Πώς φορολογούνται τα αναδρομικά που λαμβάνουν κληρονόμοι ασφαλισμένων

Οδηγίες για το πως φορολογούνται φυσικά πρόσωπα-κληρονόμοι στους οποίους καταβάλλονται ποσά αναδρομικών συντάξεων ασφαλισμένων που απεβίωσαν εξέδωσε η φορολογική διοίκηση.

Αυτό έγινε διότι όταν ο ΕΦΚΑ καταβάλλει στους κληρονόμους των ασφαλισμένων αναδρομικά ποσά συντάξεων (σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων) προβαίνει σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% και χορηγεί έντυπη βεβαίωση αποδοχών-συντάξεων στο όνομα των κληρονόμων.

Αυτό είναι λάθος. Η παρακράτηση 20% σε ποσά που καταβάλλονται αναδρομικά βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή συλλογικής σύμβασης, αναφέρεται σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (κατά το άρθρο 12 του ΚΦΕ). Αντίθετα, οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε ποσά που καταβάλλονται μετά θάνατον στους κληρονόμους του ασφαλισμένου καθώς αυτά, ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά υπόκεινται σε φόρο μόνο στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής.

Έτσι, η ΑΑΔΕ αναγκάσθηκε να εκδώσει εγκύκλιο και να διευκρινήσεις πως προκειμένου για την επιστροφή του παραπάνω αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου, και για λόγους χρηστής διοίκησης, οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλλουν, τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που έλαβαν τα σχετικά ποσά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, αναγράφοντας στους κωδ.611-612 («Φόροι για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση») της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1) το πόσο του φόρου που παρακρατήθηκε από τα ποσά που έλαβαν από τον ΕΦΚΑ.

Η συμπλήρωση των ως άνω κωδικών θα πρέπει να γίνεται βάσει της σχετικής βεβαίωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο που τους έχει χορηγηθεί από τη αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, η οποία και θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια εφορία. Περαιτέρω, το σύνολο του χρηματικού ποσού ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, εφόσον δεν έχει ήδη αναγραφεί, θα συμπληρώνεται στους κωδικούς 781-782, καθώς δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο καμίας κατηγορίας εισοδήματος.

Οι εν λόγω τροποποιητικές δηλώσεις θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις και η εφορία αφού διενεργήσει έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχει ήδη γίνει επιστροφή ή συμψηφισμός του παραπάνω φόρου στη δήλωση του κληρονόμου, θα προβαίνει σε εκκαθάριση της υποβληθείσας τροποποιητικής δήλωσης, ώστε να συμψηφιστεί ο παρακρατούμενος φόρος.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.