Κομισιόν: Με επιπλέον μέτρα προασπίζεται για μελλοντική έξαρση του κορωνοϊού

Έχοντας ως στόχο την ετοιμότητα απέναντι στην πιθανότητα μιας νέας έξαρσης του κορωνοϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυσή στον τομέα της υγείας.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν εστίασε σε όλες τις αναγκαίες δράσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και της ιχνηλάτησης επαφών, της βελτιωμένης επιτήρησης της δημόσιας υγείας και της διευρυμένης πρόσβασης σε ιατρικά αντίμετρα όπως μέσα ατομικής προστασίας, φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

«Γνωρίζουμε πλέον περισσότερα για τον ιό, αλλά όχι ακόμη τα πάντα. Eνισχύουμε την ετοιμότητά μας σε όλα τα μέτωπα, για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά νέα κρούσματα εάν χρειαστεί. Αποφεύγουμε τους αυτοσχεδιασμούς κ προχωράμε μπροστά. Διατηρούμε τις ελευθερίες μας» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς παρουσιάζοντας τις δράσεις στη συνέντευξη τύπου με το γενικό τίτλο «Προετοιμάζοντας την Ευρώπη για μελλοντικές επιδημικές εξάρσεις της νόσου».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «με βάση τα διδάγματα των τελευταίων μηνών, σχεδιάζουμε για το μέλλον ώστε να αποφύγουμε τους αυτοσχεδιασμούς, με ενίσχυση της ετοιμότητάς μας σε όλα τα μέτωπα, διαφύλαξη της ενιαίας αγοράς και των βασικών ελευθεριών της και διευκόλυνση της πορείας προς την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη σε ολόκληρη την ΕΕ».

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου υπογράμμισε από την άλλη ότι «δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι έρχεται σε σχέση με την πανδημία του # COVID19. Οι επιλογές και η συμπεριφορά μας θα παίξουν βασικό ρόλο στην πρόληψη τυχόν επανεμφάνισης του ιού. Δεν μπορούμε να υπονομεύσουμε τις θυσίες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.»

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δράσεις προτεραιότητας για τις εθνικές αρχές και τους οργανισμούς της ΕΕ έχουν οι εξής:

• Αύξηση της κάλυψης των εξετάσεων, της ιχνηλάτησης επαφών και της επιτήρησης από τους φορείς δημόσιας υγείας, ώστε να χαρτογραφούνται οι συρροές κρουσμάτων και να περιορίζεται η εξάπλωση επιδημικών εξάρσεων.

• Διασφάλιση της ομαλής παροχής μέσων ατομικής προστασίας, φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων μέσω μηχανισμών όπως οι συμφωνίες κοινής προμήθειας έκτακτης ανάγκης και τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ.

• Διατήρηση ταχείας κινητοποίησης στον τομέα της δημόσιας υγείας, χωρίς παραμέληση άλλων τομέων της υγείας, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της μεταφοράς ιατρικού προσωπικού και ασθενών μεταξύ κρατών μελών, καθώς και με τον συντονισμό της ανάπτυξης ιατρικών ομάδων και εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης για τις αιτούσες χώρες μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

• Παροχή στοχευμένων και τοπικών μη φαρμακευτικών μέτρων βάσει έρευνας και στοιχείων, καθώς και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εκ νέου επιβληθέντων μέτρων.

• Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με υποκείμενες ιατρικές παθήσεις και τα περιθωριοποιημένα άτομα, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τις εξετάσεις, τη φροντίδα και τη θεραπεία, μεταξύ άλλων για την ψυχική υγεία και την ψυχολογική υποστήριξη.

• Μείωση της επιβάρυνσης από την εποχική γρίπη, ώστε να αποφευχθεί η πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγείας που βρίσκονται ήδη στα όριά τους, με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και με άλλα μέσα όπως η εξασφάλιση πρόσθετων εθνικών προμηθειών σε εμβόλια κατά της γρίπης.