«Αλίμονο μας…»

«Νέα μέθοδος αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων με συσσώρευση φερτών υλών στην κοίτη του Κραυσίδωνα. Αλίμονο μας…» έλεγε ο κ. Μπάμπης Τσαμπάζης.