Η ανάπτυξη του 3,5% και η Μαγνησία

Η χώρα μας, πρέπει έως το 2060 να έχει ρυθμό ανάπτυξης κάθε χρόνο 3,5%. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλες οι περιφέρειες ή οι πόλεις θα έχουν την ίδια ανάπτυξη.
Ο Βόλος και η Μαγνησία, με πολλά πλεονεκτήματα όπως λιμάνι, αεροδρόμιο, φυσικό περιβάλλον, Πήλιο, νησιά, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επίπεδο γνώσεων των κατοίκων της, δεν μπορεί να φθάσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και άλλες περιοχές λιγότερο.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης θα εξαρτηθούν από τους στόχους που θα θέσει η Περιφέρεια, οι δήμοι, οι φορείς. Αν έχουμε προτάσεις προσέλκυσης επενδύσεων, η ανάπτυξη μπορεί να έρθει πιο γρήγορα και να είναι μεγαλύτερη. Αν δεν υπάρχουν προτάσεις και περιμένουμε τα πάντα από την κεντρική διοίκηση, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο από χέρι.