«Αχιλλοπούλειο»: Πιστοποίηση αντιμικροβιακού χώρου στη ΜΕΘ

Διαπιστώθηκε ότι μειώνει τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Την περασμένη Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, τοποθετήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», πλακέτα – πιστοποίηση αντιμικροβιακού χώρου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ).

Η πιστοποίηση χορηγήθηκε λόγω της από τριετίας τοποθέτησης αντιμικροβιακού χαλκού στις επιφάνειες της Μ.Ε.Θ με πολύ καλά αποτελέσματα, όσον αφορά τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Η πλακέτα – πιστοποίηση τοποθετήθηκε παρουσία του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Α.Χ. Δρ. Π. Ευσταθίου του Δ/ντή του Ε.Ι.Α.Χ. κ. Ν. Βεργόπουλου, του Διοικητή του Γ.Ν. Βόλου κ. Ι. Ντόκου, της Δ/ντριας της ΜΕΘ Δρ. Α. Καραθάνου και του λοιπού Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού της Μ.Ε.Θ
Ο Αγώνας του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» κατά των λοιμώξεων συνεχίζεται, αναφέρεται σε ανακοίνωση που υπογράφει ο διοικητής του Νοσοκομείου.