Ανάδοχος για την περίθαλψη αδέσποτων σκύλων στο Δήμο Βόλου

Φωτό αρχείου
Αντί ποσού 45.000 € για 12 μήνες όπως αποφάσισε η Οικονομική επιτροπή

Το πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) του Δήμου Βόλου », διάρκειας δώδεκα μηνών, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.136 € με ΦΠΑ (36.400 € χωρίς ΦΠΑ), ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση.
Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών για υπηρεσίες, εργασίες και μεταφορές, στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, η μια απορρίφθηκε, λόγω του ότι η ενδιαφερόμενη είναι κοινοτική σύμβουλος της Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων και κατακύρωσε τον συνοπτικό διαγωνισμό στον υποψήφιο με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά (30.100 € χωρίς ΦΠΑ, έναντι 31.630 € του δεύτερου υποψήφιου).

Η επιτροπή διέγραψε συνολικές οφειλές 26.789,94 € με βάση τον νόμο Ν. 3463/2006 και πρόστιμα παραβάσεων του ΚΟΚ με βάση τον ίδιο νόμο και απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών το 2009, ως προς τον προσδιορισμό του οχήματος, ενώ ανατέθηκε σε εταιρία με έδρα το Βόλο η προμήθεια 2000 αντισηπτικών χεριών, 2000 φιαλών οινοπνεύματος και 200 συσκευασιών μασκών μια χρήσης των 50 τεμαχίων, έναντι 17.734 € με ΦΠΑ.

Ακόμη εγκρίθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου» προϋπολογισμού 124.793,97 € με ΦΠΑ, όπου εμφανίστηκε ένας ανάδοχος.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε αποδεκτή τη δωρεά στη Δημοτική Αστυνομία, συνολικά 20 φορητών ασύρματων πομποδεκτών, δέκα η καθεμία, για την κάλυψη των αναγκών ενδοεπικοινωνίας του Τμήματος.
Η δωρεά έγινε από τον επίσημο επισκευαστή του δικτύου Mazda στο Βόλο και ψητοπωλείο στην οδό Δημητριάδος και οι δύο επιχειρήσεις αγόρασαν και προσφέρουν από 10 πομποδέκτες.

Τέλος, αποφασίστηκε να γίνει εξωδικαστικός συμβιβασμός με καταβολή 1032 €, για ζημιές που προκλήθηκαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, που ήταν εν κινήσει (προς το Πήλιο) επί της οδού πάνω από τον περιφερειακό και συγκρούστηκε με κάδο που λόγω των ισχυρών ανέμων των ώθησαν σε κίνηση προς την οδό Ιωλκού και χτύπησε όχημα μάρκας WV Passat.