Δήμος Βόλου: Προσλήψεις τετραμηνιτών για αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού

Με 13 θέματα συζήτησης, μεταξύ των οποίων η λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (μηνών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου.

Η επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει τη μελέτη και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού καθώς και εργασίες συντήρησης, μεταφοράς και τοποθέτησης υπάρχοντος εξοπλισμού που αφορά την υποστήριξη των λουομένων των παραλιών του Δήμου Βόλου και να εγκρίνει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Ακόμη, θα υποβληθούν τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κυκλικου κόμβου στη διασταύρωση των οδών Λαρίσης, Αθηνών, Λαμπράκη (υφιστάμενη γέφυρα) και Αλαμάνας, για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου» και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού: “Βοτάνισμα εντός πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου – Νέας Ιωνίας & καθαρισμός περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου Δήμου Βόλου”.
Τέλος, θα γίνει ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμών των έργων εγκατάσταση κλιματιστικών στον Εκθεσιακό Πολυχώρο Βόλου, ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας «Β. Πολύμερος», ανάπλαση περιοχή Παλαιού Λιμεναρχείου, διαμόρφωση Πλατείας Πανεπιστημίου, παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκιγκ και διαπλάτυνση πεζοδρομίου.