Επερώτηση Κανελλή για τη θεσμοθέτηση κανόνων ύδατος

Επερώτηση για τη στάση του Δήμου απέναντι στη θεσμοθέτηση Γενικών Κανόνων Κοστολόγησης και Τιμολόγησης των Υπηρεσιών Ύδατος και την προωθούμενη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του νερού, κατέθεσε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Νίκος Κανελλής.

Όπως αναφέρει η προωθούμενη ΚΥΑ αναγνωρίζει ρητά ως «πάροχους υπηρεσιών ύδατος» και ιδιωτικούς φορείς, δηλαδή ιδιωτικές εταιρίες (Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 8, Παρ. 2). Επιπλέον οι κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος αντιμετωπίζουν το νερό ως ακόμη ένα εμπόρευμα, του οποίου η πώληση πρέπει να αποφέρει κέρδη στους «παρόχους» (Παράρτημα Ι, Α.2.). Τέλος, η θεσμοθέτηση του λεγόμενου «Περιβαλλοντικού Τέλους» θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση των τιμολογίων σε όλες τις ΔΕΥΑ της χώρας.

«Ανεξάρτητα από την τελική «μορφή» που θα πάρει η ιδιωτικοποίηση σε κάθε περίπτωση, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της τιμής των τιμολογίων για ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση, η εγκατάλειψη των δικτύων, η μείωση του προσωπικού των ΔΕΥΑ και φυσικά η πτώση της ποιότητας του νερού, με πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και για τη φύση. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης-εμπορευματοποίησης του νερού σε όλες τις χώρες όπου έχει ήδη προχωρήσει αυτή η διαδικασία», τονίζει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.

Ο Νίκος Κανελλής ρωτά τον δήμαρχο αν συμφωνεί η Δημοτική Αρχή με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση, αν θα αντιταχθεί στην εφαρμογή της και αν ναι με ποιον τρόπο, αν θα εφαρμόσει τους Γενικούς Κανόνες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης του Νερού στο Δήμο Βόλου και ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην είσοδο ιδιωτικών εταιριών στο χώρο του νερού και στην ιδιωτικοποίηση – εμπορευματοποίηση του.