Επίσημα ερωτήματα της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας προς τη ΔΕΥΑΜΒ για τα…κόπρανα

Ζητούνται απαντήσεις και έγγραφα με αίτημα που κατέθεσαν τα μέλη της οργάνωσης

Επίσημα ερωτήματα θέτει η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, προς τη ΔΕΥΑΜΒ, ενώ ζητούνται απαντήσεις και έγγραφα, με αίτημα που κατέθεσαν τα μέλη της οργάνωσης, με αφορμή τη βλάβη του αγωγού στον Βιολογικό Καθαρισμό και την έκχυση λυμάτων στον Παγασητικό και ειδικότερα στον Αγ. Στέφανο, που σύμφωνα με τη οικολογική οργάνωση, επρόκειτο για ανεπεξεργασμένα λύματα.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, «με αριθμό πρωτοκόλλου 8955/20.9.2021 κατέθεσε προς το Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ), έγγραφο με το οποίο ζητήθηκαν τα εξής:
1.α) Πλήρη αντίγραφα από το βιβλίο εργασιών – συμβάντων της ΕΕΛ για το διάστημα 20/8/21 έως 20/9/21
1.β) Όλες τις μετρήσεις που διενέργησε το χημείο σας στο εξερχόμενο (προς Παγασητικό), επεξεργασμένο, προϊόν στο ίδιο χρονικό διάστημα.
2.α) Πόσα κυβικά μέτρα (m3) αστικά λύματα ανά μήνα εισέρχονται στη μονάδα.
2.β) Πόσα m3 ανά μήνα εξέρχονται από το σύστημα βιολογικού καθαρισμού προς τον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον Παγασητικό.
2.γ) Πόσα m3 βιομηχανικών λυμάτων εισέρχονται στην ΕΕΛ κάθε μήνα; Από ποιες βιομηχανίες προέρχονται και σε ποια ποσότητα, ανά μήνα, για κάθε μία εξ αυτών;
3.α) Γίνεται στην ΕΕΛ τριτοβάθμια επεξεργασία για δέσμευση βαρέων μετάλλων;
3.β) Αν η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα είναι καταφατική, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα αυτής της διεργασίας καθώς και τον τρόπο διάθεσης τους στη συνέχεια.
4. α) Αφού η ΔΕΥΑΜΒ παραδέχεται ότι γνώριζε τη βλάβη από το μεσημέρι της Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου 2021, πότε ενημέρωσε τους πολίτες και πότε τις αρχές, όπως έχει υποχρέωση.
4 β) Γιατί από την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 που διαπιστώθηκε η βλάβη το συνεργείο επενέβη τρεις μέρες αργότερα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου;»